eksperymentalna strona na potrzeby awansu zawodowego nauczyciela :-)

nauczmnieonline.pl

Podstawa programowa III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU INFORMATYKA

III etap edukacyjny
I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno-komunikacyjnych.
II. Wyszukiwanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji z różnych źródeł; opracowywanie za pomocą komputera: rysunków, tekstów, danych liczbowych, motywów, animacji, prezentacji multimedialnych.
III. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, z za stosowaniem podejścia algorytmicznego.
IV. Wykorzystanie komputera oraz programów i gier edukacyjnych do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin oraz do rozwijania
zainteresowań.
V. Ocena zagrożeń i ograniczeń, docenianie społecznych aspektów rozwoju i zastosowań informatyki.

Więcej…

 

egoś

 

 
WAŻNE

oczekujemy na start...


prace nad grafika trwaja...

tapety
angel2.jpg
zaloguj